Hälsa

Här hittar du all information om hälsa relaterad till Kost och Träning

En god hälsa innebär att vara frisk och må bra. Många faktorer spelar roll inom hälsan som både kan påverka positivt och negativt. 

För att leva ett hälsosamt liv bör man ta hänsyn till alla aspekter i livet som kan påverka. T.ex som fysiska aktiviteter, bra kost och bra sömn skapar ett hälsosammare liv. För lite sömn, stress, rökning, alkohol och andra droger påverkar hälsan otroligt negativt. 

Att ha en bra hälsa styrs heller inte bara från dig själv utan samhället runt omkring har en stor påverkan av din hälsa. Därför är det viktigt att ha bra människor runt omkring sig där man känner sig trygg och säker.